با سلامبه سوالات زیر جواب بده و در مسابقه شرکت کنبه سه نفر از کسانی که جوابهای کامل بدهند به قید قرعه ماکت برج میلاد که پرینت سه بعدی شده اهدا خواهد شد!-همه جوابها در آموزشها و مطالب سایت پیدا میشوند 

فرم شرکت در مسابقه

همه چیز در مورد سه بعد !

با عضویت در خبرنامه سایت چیزهای سه بعدی دنیای متفاوت سه بعدی را تجربه کنید