در صنعت چاپ سه بعدی اکثر فیلامنت های پلی کربنات موجود حاوی مواد افزودنی هستند که باعث می شود این فیلامنت در دمای کمتری چاپ سه بعدی شود
فیلامنت چاپ سه بعدی ABS

همه چیز در مورد سه بعد !

با عضویت در خبرنامه سایت چیزهای سه بعدی دنیای متفاوت سه بعدی را تجربه کنید