12 می

پروتزهای چاپی سه بعدی برای حیوانات

پروتزهای چاپی سه بعدی برای حیوانات: آنقدر که شما فکر می کنید معمول نیست دربی ، سگی که می تواند مجدداً به لطف پروتزهای پا چاپ شده سه بعدی دوباره دوید ، یکی از این داستانهای دلگرم کننده است. هنگامی...

1100 بازدید

مدلسازی پزشکی

اسماعیلی

همه چیز در مورد سه بعد !

با عضویت در خبرنامه سایت چیزهای سه بعدی دنیای متفاوت سه بعدی را تجربه کنید