17 سپتامبر

چاپ سه بعدی زخم پای دیابتی

چاپ سه بعدی زخم‌ پای دیابتی توسط دانشگاه استرالیای جنوبی انجام می گیرد دانشگاه استرالیای جنوبی با استفاده از چاپ سه بعدی و مواد اولیه  ترکیبی از شکر، مرغ و رزین انعطاف پذیر ،به عنوان بخشی از اولین طرح آموزشی...

918 بازدید

چاپ سه بعدی, مدلسازی پزشکی

اسماعیلی

همه چیز در مورد سه بعد !

با عضویت در خبرنامه سایت چیزهای سه بعدی دنیای متفاوت سه بعدی را تجربه کنید